Hakkımızda

Biz Kimiz?
1992’de Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme Hizmetleri sunmak amacıyla kurulduk. 1998’de gümrük müşavirliği hizmetleri sunmak için, mevzuat gereği farklı bir tüzel kişilik olduk. 2001’de Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri sunmaya başladık. 2017’de tüzel kişiliğimizi A.Ş.’ye dönüştürerek daha kurumsal bir yapıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Sahada ve Ofislerde toplam 50 kişiyiz. Taşeron çalışanlarımızla 100 kişilik bir ekibiz. Genel Merkezimiz İstanbul olmak üzere İzmir, Mersin Ve Bursa irtibat ofislerimiz var. İstanbul’da Tüm Gümrüklerde Ofislerimiz Var. Türkiye’ nin tüm gümrüklerinde hizmet sunabiliyoruz. Ayrıca projenizin mahiyetine göre yurt dışında da hizmet sunuyoruz. Konusunda İhtisaslaşmış Müşteri temsilcilerimiz ile hizmetinizdeyiz. Bünyemizde 4 Gümrük Müşaviri, 9 Gümrük Müşavir Yardımcısı ve 22 Müşavir Yardımcısı Stajyeri İle Hizmet Sunuyoruz.

Değerlerimiz!
* Bilgi ve tecrübeye dayalı uzmanlıklara önem ve değer veriyoruz.
* Bireyler firmaları, firmalar sektörleri, sektörler de tüm ekonomiyi ve ülkeleri ileri taşır mantığıyla eğitime çok önem ve değer veriyoruz.
* Koordinasyon ve iletişimin yarattığı sinerjinin başarıya taşıyacağına inanıyoruz.
* Prensipler, kültür ve tarz önemlidir. Bu nedenle her bireyin ve kurumun tarzını ve kültürünü oluşturmasının, buna ilişkin prensiplerinin olmasının başarıya katkı sağlayacağına inanıyoruz.
* İnovasyona ve sürdürülebilir başarılara odaklanmanın, hedefleri ona göre belirlemenin başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri olduğuna inanıyoruz.
* Kontrolsüz güç güç değildir mantığıyla periyodik denetimlerin, yola devam ederken yapılan analizlerin başarıları perçinleyip geliştirdiğine inanıyoruz.

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemleri doğrultusunda; Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıkları ve kişisel verilerinin güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,

• Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
• Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıkları ve kişisel verileri üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
• Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
• Bilgi güvenliği ve kişisel veri ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
• Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği ve kişisel veri koruma gereksinimlerini sağlamayı,
• İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği ve kişisel veri ihlali tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
• Bilgi ve kişisel veri güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,

taahhüt eder.

Kalite Politikamız

• Yasal mevzuat ve diğer şartların tüm gerekliliklerini yerine getirerek, müşteri gereksinimlerini en üst düzeyde ve güvenle karşılamayı,
• Tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirerek Kalite Yönetim sistemini tüm faaliyetlerinde uygulamayı,
• Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli hizmet sunarak karşılamayı,
• İşlemlerin her aşamasında muhatap olunan kurum ve kişilere ilişkin bilgi ve belgelerin gizliliğini korumayı,
• Tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı

taahhüt eder.