Gümrük Müşavirliği

Daimon, sektörün önemli aktörlerinden biri olarak ithalat, ihracat ve transit gümrük müşavirliği hizmetlerini, her biri konusunda uzman, deneyimli ve yenilikçi kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. 25 yılı aşkın deneyimimizi çağın getirdiği yenilikler ve yaptığımız teknolojik yatırımlarla sürekli geliştirme çabası içerisindeyiz. Gümrük Otomasyon ve e-fatura sistemlerine entegre yapımız ile tüm Türkiye çapında işlemlerinizi son derece kısa bir sürede sonuçlandırmaktayız. Müşterilerimiz, gümrük İşlemleriyle ilgili belgelerine, dijital ortamda arşivlendikten sonra ihtiyaç duyulduğunda, kendilerine verilen bir şifre ile web arşiv sistemi üzerinden internet ortamında rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bırakın sizin dış ticaret departmanınız olalım!

A-İTHALAT HİZMETLERİ
• Mevzuat Danışmanımızla irtibata geçerek G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarası tespiti ve fizibilite çalışması,
• Eşya numunesi ve katalog incelemesi,
• Tüm Dış Ticaret ve gümrük ile ilgili resmi kurumlarda firma kayıtlarının yaptırılması, uzmanımızla koordineli çalışma sonucu Dış Ticaret Kurumları nezdinde gerekli olan doküman ve raporların temini,
• Depolama süreçlerinde gerekli olacak doğrudan maliyetleri etkilen en optimal fiyat ve hizmet kalitesindeki gümrüklü ve serbest depoların seçimi
• Gümrük beyannamesi tescil ve kapama işlemlerinin tamamlanması,
• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutturulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
• TSE, DTS, Gümrük Laboratuvarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri’nde ve tüm devlet kurumlarında izin ve onay işlemlerinin takibi,
• Tek Pencere Sistemi(TPS) kapsamında yapılabilen 2006/12 sayılı tebliğ kapsamında Dahilde İşleme İzinlerinin alımı, İris Denetimleri, Kayıt Belgesi izin/onay işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
• Gümrük Vergileri ve diğer masrafların hesap edilerek firmanıza maliyet bildirimi, teminat mektubu veya tüm vergilerin ve diğer masrafların ilgili kurum ve kuruluşlara internet ortamında ödenmesi,
• Gümrükleme işlemi biten malların, tarafınızdan verilecek talimatta belirtilen adrese teslim edilmesi,
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

B-İHRACAT HİZMETLERİ ve TRANSİT TİCARET
• İhraç edilecek eşyaya ilişkin fizibilite çalışması yapılması,
• Eşya türüne göre İhracatçı Birlikleri üyeliği olmak üzere tüm kayıt işlemlerinin yapılması,
• İhracat faturasının düzenlenmesi,
• Gümrük beyannamesi tanzimi ve gümrük işlemlerinin takibi,
• TSE, DTS, Gümrük Laboratuvarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri’nde ve tüm devlet kurumlarında izin ve onay işlemlerinin takibi,
• ATR, EUR1, Menşe Şahadetnamesi v.b belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası ve valilik tasdikleri, ülke konumuna göre konsolosluk onay işlemlerinin yapılması,
• Gümrük işlemleri biten beyanname ve vesaiklerinin taşımacı firmaya teslimi,
• Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ihracat işlemlerinin ve sürelerin takibi,
• Geçici İhracat işlemlerinin tamamlanması ve süre takipleri
• Gümrük Beyannamelerinin kapanışları ve elektronik ortamda arşivlenmesi ve müşterilerimize teslimi,
• Gümrük İşlemleri sürecinde ödenen tüm depozit ve teminat mektuplarının iade işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.

Danışmanlık

Genel anlamda bireysel ve kurumsal olarak iki ana başlıkta topladığımız danışmanlık hizmetlerimiz, hem bireylerin hem de kurumların ihtiyaç, beklenti, hedef ve vizyonlarına ulaşmalarını sağlayacak yol ve yöntemleri içeren, stratejik planlamaları ve tüm destekleri içerir. “Birlikten kuvvet doğar.” Mantığıyla ekibimizde bulunan deneyimli profesyonellerle yükünüze omuz veriyor, yola çıkacağınız ya da yolda iken kaybolduğunuz labirentlerde yolunuzu bulmanıza yardımcı oluyoruz. [/vc_column_text]

A-DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİK UYGULAMALARI
1-Tasarım Desteği : Tasarım, gelişmiş olan ülkelerin markalaşma yolunda önem verdikleri basamakların ilklerinden biridir. Tasarım üzerine gerçekleştirilen organizasyonlar ve etkinlikler dünya çapında ses getiren aktiviteler arasında gösterilir. Ülkeler ve global ölçekteki firmaların kendi aralarındaki en önemli rekabet unsurlarının başında da yine Tasarım gelmektedir. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı’nın ve KOSGEB’in birçok alanda desteği mevcut. Bu konularda girişimcilere ve şirketlere kılavuzluk yapıyoruz.
2-Yatırım Teşvik : Genel Teşvik Sistemi, içerisinde üretim kapasitenizi arttırmak Makine parkınızı genişletmek veya yenilemek maksadı yatırım teşvik destek unsurlarından yararlanabilmek için asgari sabit yatırım tutarının; Bir Milyon Türk Lirası Olması kaydı ile yatırım Teşvik unsurlarından yani Yapacağınız ithal Makine ve aksamı ile ilgili Gümrük vergisi Muafiyet Kdv istisnasından Yapacağınız Yerli Makine ve aksamı için de KDV istisnasından yararlanabilirsiniz.
3-Araştırma - Geliştirme (AR-GE) Yardımı : Para ve Koordinasyon Kurulu’nun “98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ” ine istinaden Sanayi kuruluşlarının Araştırma-Geliştirme projelerine sermaye desteği sağlanması ile kuruluşlarca yürütülen ‘Stratejik Odak Konuları Projeleri’ne ilişkin giderlerin hibe olarak karşılanmasıdır.
4-İhracat Desteği – Dâhilde İşleme İzin Belgesi : İhracat Desteğinden yararlanmak için öncelikle imalatçı- ihracatçı olmanız yani bir kapasite raporuna sahip olmanız gereklidir ve ihracatınızı geliştirmek maksadı ile DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ alabilirsiniz. Dâhilde işleme İzin belgesi İhracı Taahhüt edilen, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmak üzere yurt dışından ithal edilen veya yurt içinden temin edilen ürünlerin vergi muafiyetli olarak alınmasını sağlayan İhracatı teşvik maksadı ile düzenlenmiş olan belgedir. Bu uygulamaların proje danışmanlığı ve tüm süreçlerin yönetilmesi tarafımızca ve uzman kadrolarımız tarafından yapılmaktadır.
5-Hariçte İşleme İzin Belgesi : Yurt dışında üretim tesisi bulunan firmaların tüm ara girdi ve hammaddelerini Türkiye’den tedarik edip yurt dışı üretim tesisine sevkinden sonra üretim yurt dışında gerçekleştirilir. Mamul ya da yarı mamul eşyanın geri dönüşünde, sadece işçilik bedeli üzerinden vergilendirme yapılır. Bu konuda da her aşamasında danışmanlık ve projenin tamamının yönetimi uzman kadrolarımızca gerçekleştirilir.
6-İhracatçı Firmalara Navlun Desteği : Özellikle bazı bölgelere ihracatı özendirmek adına son dönem mevzuat değişiklikleriyle gündeme gelen, ödenen navlun bedellerinin belli bir kısmının ihracatçıya iadesi hakkında çıkan tebliğ kapsamında, iade işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması uzman kadrolarımızca gerçekleştirilmektedir.
7-Diğer Hizmetler : Tüm resmi kurumlardan alınması gerekli izin ve uygunluk belgelerinin alımı, süreçlerin takibi gerek Ankara gerekse tüm şehirlerde yapılabilmektedir.

B-DENETİM İşletmelerin yönetim birimleri için en önemli olgu, oluşan ve oluşması muhtemel risklerin doğru analiz edilip en optimal kararların alınabilmesi için süreçlerin doğru yönetilebilmesidir. Bu süreçlerde gerçekten ne kadar doğru kararlar alıyorsunuz? Doğru olan yol ve yöntem hangisi ? Süreç en az hasarla nasıl atlatılabilir? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız size destek olabileceğimiz denetim konularına lütfen bir göz atın.

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET DENETİMİ Dış ticaret firmalarının gerçekleştirdikleri işlemlerinin, yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatına uygunluğunu gözden geçirmek, denetlemek ve firmaların kontrol mekanizmasının yeterliliğini değerlendirmek amacı ile yaptığımız çalışmalarla firmaların hem işlem süreçlerini ve maliyetlerini en aza indiriyor hem de başta kaçakçılık mevzuatı olmak üzere her türlü cezai riskleri ortadan kaldırıyor ya da en aza indiriyoruz. Özellikle OKSB(Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) ve YYS(Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) sahibi firmaların gümrük işlemleri esnasında denetlenmemesi nedeniyle, en küçük hataları ya da küçük zannedilen büyük hatalar sonradan denetimlerde başlarını büyük belaya sokabilir. Bu nedenle çok daha hassas davranmaları gerekir. Tüm bu çalışmaları hem kamuda, hem de özel sektörde uzun yıllar çalışmış deneyimli ve bilgili gümrük müşavirleri, mali müşavirler ve hukuk müşavirleri ile yapıyoruz. Gerek basitleştirilmiş usulde işlem yapan firmalar için “sonradan kontrol” kapsamında gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın rutin kontrolleri kapsamında devlet er ya da geç bir gün kapınızı çalacaktır. Bu süreçlere hazır mıyız? Eksiklerimiz nelerdir? Neleri yanlış yapıyoruz? Risklere karşı alınabilecek tedbirler nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını 25 yıllık deneyimle sizlere sunmaya hazırız.

Eğitim

Eğitimlerimiz gerek bireysel gerek kurumsal ihtiyaç ve beklentilere cevap verecek yeterlilikte içerikleriyle, bireysel ve kurumsal gelişime katkı sağlamaktayız.

Tüm eğitimler, konusunda uzman eğitmenler ve tecrübeli profesyoneller tarafından sunulmakta, lise öğrencisinden üniversiteden yeni mezun olmuş arkadaşlara, şirket ceo’larına, işçilerden patronlara kısacası herkesin ihtiyacı olan, bilmeyerek ya da farkında olmayarak yaratılan ve yaşanan sorunların tespiti ve ortadan kaldırılması, sorun olarak görmediğimiz ancak yaşam akışını etkileyen faktörleri belirleyip ayıklamak, mutluluğa ve başarıya doğru bir adım atmak, sonucunda ise toplumsal mutluluğu ve başarıyı yakalamak hedefiyle düzenlenmiştir.

Talep edildiği takdirde bireye ya da kuruma özel format ve içerikle eğitimler organize edilebilmekte ve birebir sunum yapılabilmektedir.

Eğitim detaylarıyla ilgili lütfen aşağıdaki mailden iletişime geçiniz!

ahmet.c@daimongumruk.com.tr

SAYILARLA BİZ

0
Müşteri
0
Yıllık İşlem
0
Yıllık Ar-Ge Projesi
0
İşlem yapılan Ülke

BİZİ MÜŞTERİLERİMİZDEN DİNLEYİN

avatar_female-250x250.png

Gerçekten departmanımız gibi her zaman yanımızdasınız! Gümrük ve Dış Ticaret operasyonlarımız desteğinizle basitleşti, hızlandı ve ucuzladı. Teşekkürler.

İşkaya İnşaat - Dış Ticaret Müdürü
noAvatar-1.png

Daimon Gümrük Müşavirliği , tecrübesi ve engin bilgisi ile geniş portföy dahilindeki ürünlerimizi Dünya’nın çeşitli ülkelerinden hızlı ,sorunsuz ve kurallar dahilinde ithal etmemizde güvendiğimiz iş ortağımız olmaya devam ediyor. Teşekkürler.

Hitachi Europe Türkiye - Finans Müdürü
noAvatar-1.png

Saygı değer firmanızla çalışmaya başladığımız andan itibaren firmamıza sunmuş olduğunuz gümrükleme ve müşavirlik hizmetinden son derece memnunuz. İşbirliğimizin aynı hız ve anlayışla gelecek yıllarda da sürmesi temennisiyle başarılarınızın devamını dileriz.

KOM Mayo

Bize ulaşın

Daimon Gümrük
Adnan Kahveci Bulvarı No:198 Aker Plaza A-Blok Kat:5
Bahçelievler/İstanbul/Türkiye

Telefon : +90 212 452 40 01 (pbx)
Fax : +90 212 452 40 07
tel.:
e-mail: bilgi@daimongumruk.com.tr

Lütfen formu doldurunuz.