Tüketici hakem heyetlerinin niteliklerini artırdık


GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici sorunlarının çözümünün kamusal ve özel paydaşlarla sivil toplum örgütleri arasında iş birliğini zorunlu kıldığını bildirdi.

Tüfenkci, Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Açılış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 döneminde hazırlanan projenin tüketici sorunlarına çözüm üretme noktasında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanlık olarak, tüketim alışkanlıklarının yanı sıra daha önce görülmeyen ticari uygulamaların ve yeni hukuka aykırılık biçimlerinin varlığına tanık olduklarını belirten Tüfenkci, “Tüketici sorunlarının çözümünün aynı zamanda, konuyla ilgili çalışan kamusal ve özel paydaşlarla sivil toplum örgütleri arasında iş birliğini de zorunlu kıldığını görüyoruz.” dedi.

Tüfenkci, projeyle tüketici bilincini geliştirmeyi ve tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerini desteklemeyi hedeflediklerine dikkati çekerek çalışmaların tüketicilerin bilinç düzeylerinin artırılacağı etkin bir halkla ilişkiler kampanyasını da içerdiğini dile getirdi.

“FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ”

Bu kapsamda, TV spotu, broşür, poster, televizyon programı ve bilimsel çalışmalar gibi araçlarla farkındalık artırma çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Tüketici hakem heyetlerini tüketici lehine daha pratik kararlar almaları noktasında yeniden yapılandırdık, sayılarını düşürdük, niteliklerini artırarak güçlendirdik. Üreten kesimlerin yani özel sektörün de tüketici hakları kapsamında yerine getirmeleri gereken görev ve sorumluluklar konusundaki bilinç düzeylerini artıracağız. Yalnızca tüketici bilincini değil, üretici bilincini de artıracağız.”

Türk tüketici politikasını mevzuat ve uygulama yönünden AB standartlarıyla denk konuma getirmek istediklerini belirten Tüfenkci, bu noktada AB’nin Türkiye’de tüketicinin korunması alanındaki gelişim talebine verdiği desteği önemli bulduklarını bildirdi.

“YENİ BİR TÜKETİCİ POLİTİKASININ OLUŞMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da proje kapsamında tüketim alışkanlıkları ve tüketici hakları konusunda farkındalığın artması hedefiyle saha ziyaretleri, eğitimler, çalışmalar, seminerler gerçekleştirilerek yeni bir tüketici politikasının oluşmasına katkı sağlanacağını söyledi.

Uslu, söz konusu projeyle mevcut tüketici koruma sisteminin AB müktesebatına uygun şekilde geliştirileceğini anlattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak toplumun her kesimine hitap eden çok paydaşlı bir politika oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu çerçevede koordinasyon ve iş birliğinin artırılması için çalıştıklarına dikkati çeken Erdal, farkındalık yaratıcı kampanyalar düzenleyeceklerini, daha güçlü ve etkin politikalarla sivil toplum ve özel sektörle yakın ilişki içinde olacaklarını kaydetti.